Klachtenbeleid

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft en ontevreden bent over de opvang of een gedeelte daarvan. Mocht dit zo zijn dan kunt u dit kenbaar maken tijdens de overdracht of in een persoonlijk gesprek. Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld heeft het recht om een klacht in te dienen bij de overkoepelende organisatie of bij de stichting skk.

Wet klachtrecht/klachtencommissie
De Wet Klachtrecht schrijft voor dat kinderopvangorganisaties op een zorgvuldige wijze met klachten van ouders omgaan en dat elke kinderopvangorganisatie, een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling informeert. Kinderdagverblijf de Vlinder is aangesloten bij stichting Klachtencommissie Kinderopvang.
Dit is een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden. Raadpleeg het klachtenreglement van de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang of de website van de SKK.
 
 
 
 
 

Kinderdagverblijf de Vlinder | T 030-6622100 of 06-24809872 | E info@kdvdevlinder.nl