Privacyverklaring kdv de Vlinder
 
Inleiding
 
 
de Vlinder ziet het als haar verantwoordelijk om de privacy van haar kinderen, ouders en vrijwilligers goed te beschermen. Wij gaan dan ook zorgvuldig om privacygegevens, die wij vanwege dverse doeleinden verzamelen. Hierbij voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarbij gelden de volgende bepalingen:
 
 Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op een zorgvuldige en betrouwbare wijze verwerkt. De Vlinder ziet erop toe dat zij alleen persoonsgegevens verzamelt, die noodzakelijk zijn. Bij de Vlinder kunnen en mogen alleen personen de persoonsgegevens inzien en verwerken, die hiervoor vanuit hun functie toegang tot nodig hebben.
 
De Vlinder heeft in het kader van de AVG een aanspreekpunt ingesteld. Deze gegevens van dit aanspreekpunt zijn:
 
Kinderdagverblijf de Vlinder t.a.v. aanspreekpunt privacy van Paardenbloemsingel 54, 3452 BT, Vleuten
 
Telefoon 0624809872
 
Gegevens ouders en kinderen Waarom verzamelen wij gegevens?
 
De Vlinder respecteert de privacy van ouders en kinderen en verwerkt uitsluitend gegevens, die zij nodig heeft om kinderopvang te kunnen bieden.
 
De gegevens van ouders en kinderen worden geregistreerd: 1. Om een aanvraag te kunnen beantwoorden en af te kunnen handelen 2. Om goede zorg te kunnen bieden aan onze opvangkinderen. Daarvoor houden wij gegevens bij die noodzakelijk zijn voor de opvang zelf, verzorging, begeleiding maar ook de ontwikkeling van uw kind. 3. Om contact te kunnen onderhouden met ouders / verzorgers van onze opvangkinderen 4. om facturen te kunnen sturen en deze te kunnen incasseren 5. om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het aanleveren van kinderopvanggegevens tbv de kinderopvangtoeslag. Gegevens die worden verzameld en vastgelegd Wij onderscheiden twee soorten gegevens; gegevens die bij start van de opvang worden vastgelegd en gegevens die gedurende de opvang zelf worden verzameld.
 
2
 
Privacyverklaring Kdv de Vlinder. Bij inschrijving leveren ouders veelal digitaal gegevens aan, die  nodig zijn voor de registratie en opstellen van de overeenkomst. Veelal zijn deze wettelijk bepaald. 
Denk hierbij aan:
a. Kind: Naam, geboortedatum, adres, BSN, soort opvang, opvangdagen en tijden b. Ouder: Naam, geboortedatum, adres, BSN, telefoon, e-mailadres, bankrekeningnummer c. Tbv de opvang zelf: noodnummers, kind gegevens, toestemming beeldmateriaal, geneesmiddelen formulier, zelfstandig vervoer.
Tijdens de opvang worden door middel van observaties ook gegevens verzameld en vastgelegd. Dit doen wij altijd met toestemming van ouder en dient om de ontwikkeling van een kind te kunnen volgen. Het systeem dat wij hiervoor gebruiken is ook volgens de AVg-wet ingericht. Bewaartermijn 
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Sommige gegevens moeten wij wettelijk 7 jaar bewaren. Dit zijn alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële stroom en controle kinderopvangtoeslag.
Andere gegevens verwijden wij periodiek. Na 1 jaar zijn deze gegevens verwijderd. Uitwisseling gegevens
Wij zijn een kleine organisatie en hebben de gegevens in eigen beheer. Maw staan niet in de Cloud opgeslagen.
 
Onze administratie heeft toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de administratieve verwerking. .Daarnaast hebben ook alleen de directe pedagogisch medewerkers toegang tot de specifieke kind gegevens welke verzameld worden om goede opvang te kunnen bieden.
Financiële gegevens moeten wij uitwisselen met de belastingdienst. Ook de controleurs van de GGD kunnen hiervoor gemachtigd zijn. Zij hebben dan vanuit hun beroep een wettelijke bevoegdheid hiervoor gekregen en legitimeren zich vooraf met de toestemming hiervoor. 
Vaak wordt er in het belang van het kind ook gegevens uitgewisseld met de school. De warme overdracht noemen wij dat. Hiervoor moeten ouders wel toestemming geven.
Veel incidentele zaken worden per keer voorgelegd aan ouders, voor toestemming. En alleen met expliciete toestemming vindt het dan plaats. Denk hierbij bijv ook aan gebruik van beeldmateriaal.
Ook op verzoek van ouders zelf kunnen wij gegevens uitwisselen. 
 
3. Gegevens invallers, vrijwilligers en stagiaire
 
 
Privacyverklaring kdv de Vlindergaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van haar vrijwilligers, invallers en stagiaires. 
1 Wij verzamelen gegevens die nodig zijn voor de wettelijke verplichte doeleinden, denk hierbij aan de salarisadministratie en opleidingen 2 Daarnaast ook gegevens die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Zoals vakanties, werkdagen etc 3 Of die nodig zijn om de stagiair te kunnen begeleiden.
De financiële gegevens worden 7 jaar bewaard. Indien het arbeidscontract na een conflict beëindigd wordt  is de termijn 10 jaar (wettelijk verplicht). Overige gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. Beveiliging
Wij vinden de bescherming van de privacy van ouders, kinderen en invallers erg belangrijk. Daarom hebben wij de systemen adequaat beveiligd.
 
Alle papieren informatie ligt in kdv de Vlinder. We bewaren zoveel mogelijk digitaal en wel op een eigen systeem, welke in huis staat.

Het kind volgsysteem Pravoo is via diverse inbelcodes beveiligd.
 
Ouders leveren bij inschrijving gegevens aan. Nieuw is nu de toestemmingsvraag of wij die gegevens ook daadwerkelijk mogen gebruiken en bewaren.
 
Onze site werkt niet met cookies.
 
Vragen en klachten
 
Klachten kunnen via de normale weg ingediend worden. Ons klachtenregelement vind je terug op onze webstite.
 
Specifieke vragen over deze privacyverklaring kunnen gesteld worden aan het aanspreekpunt privacy (Sylvia), of de overkoepelende organisatie, zij zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 
Wijziging en datum
 
Deze privacyverklaring kan op enig moment gewijzigd worden. Op deze plaats kan je steeds de actuele versie terugvinden. Deze versie dateert van 15 mei 2019.
 
 

Kinderdagverblijf de Vlinder | T 030-6622100 of 06-24809872 | E info@kdvdevlinder.nl