Kinderdagverblijf de Vlinder werkt vanuit een pedagogisch beleid.
Hierin staat behalve het plaatsingsprocedure ook het dagverloop, hoe er word gehandeld, de omgang met kinderen en hoe de ontwikkelingen worden gestimuleerd beschreven.

U kunt het pedagogisch beleidsplan inzien op de locatie.

Visie

De eerste vier jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Van een afhankelijk individu in het eerste jaar veranderd een kind naar een zelfstandig individu dat klaar is om naar school te gaan.

Om de ontwikkeling optimaal te laten verlopen zijn een aantal levensbehoeftes van belang. Hieronder vallen; vertrouwen, veiligheid, voeding, uitdagend ontwikkelingsmateriaal, individuele aandacht, saamhorigheid, duidelijkheid en structuur.
Pas als alle levensbehoeftes aanwezig zijn kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Bij kinderdagverblijf de Vlinder zijn alle middelen aanwezig om de eerste levensbehoeftes te waarborgen. De kinderen worden gezien en gehoord. En ook naar u als ouder wordt geluisterd en begrip getoond. Immers dragen we samen de zorg voor de opvoeding van uw zoon of dochter!

Naast het zorg dragen voor een optimale ontwikkeling vind ik ook het hebben van een gezellige en plezierige tijd heel belangrijk.

U kunt uw kind met een gerust hart naar de opvang brengen.

Vrijblijvende rondleiding

Voordat u uw kind bij ons kinderdagverblijf aanmeldt, wilt u natuurlijk eerst even komen kijken.

rondleiding aanvragen

Kinderdagverblijf de Vlinder | T 030-6622100 of 06-24809872 | E info@kdvdevlinder.nl