Vooraf aan de start van de opvang heeft kinderdagverblijf de Vlinder de nodige aanpassingen toegepast om een veilige omgeving te kunnen waarborgen. Hierbij is het risico inventarisatie veiligheid gebruikt.
Het is belangrijk om een veilige en omgeving te creëren, zodat de kinderen ongestoord kunnen ontdekken en spelen. Een aantal aanpasingen die gedaan zijn; de tuin is kindvriendelijk aangepast, er zijn deurstrips en hekjes geplaatst en worden er veilige en professionele bedjes gebruikt.

Behalve veiligheid is ook de hygiëne van groot belang. Hierbij houd ik mij aan de hygiëneregels en hygiënecodes en pas ik de brochure ‘Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum’ van de gemeente Utrecht toe. In deze brochure worden o.a. adviezen om infectieziekten in een kindercentra tegen te gaan beschreven en wordt er aandacht besteed aan hygiëne en binnenmilieu.

Naast de jaarlijkse controle vanuit de GG&GD wordt er jaarlijks op het kinderdagverblijf aandacht besteed aan de veiligheid en hygiëne en zo nodig worden er aanpassingen geplaatst. U kunt de risco inventarisatie veiligheid en hygiëne inzien op de locatie.

Vrijblijvende rondleiding

Voordat u uw kind bij ons kinderdagverblijf aanmeldt, wilt u natuurlijk eerst even komen kijken.

rondleiding aanvragen

Kinderdagverblijf de Vlinder | T 030-6622100 of 06-24809872 | E info@kdvdevlinder.nl